Ứng dụng mã QR code trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, kể từ ngày 09/11/2021, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng đã triển khai “Ứng dụng mã QR Code” đối với 30/88 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng nhập, tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính. Bao gồm:

- Lĩnh vực Công chức - Viên chức: 03 thủ tục (thủ tục tiếp nhận vào làm công chức; thủ tục thi tuyển công chức; thủ tục xét tuyển viên chức);

- Lĩnh vực Thi đua khen thưởng: 07 thủ tục (thủ tục tặng Cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh; thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề; thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất; thủ tục tặng Cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề);

- Lĩnh vực Tôn giáo: 11 thủ tục (thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoạt động trên địa bàn tỉnh; thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành; thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động trong tỉnh; thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh; thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc tỉnh; thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 và Khoản 2 Điều 34 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động trong tỉnh; thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo; thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong tỉnh);

- Lĩnh vực Tổ chức Phi chính phủ: 05 thủ tục (thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội; thủ tục phê duyệt điều lệ hội; thủ tục hội tự giải thể; thủ tục thành lập hội; thủ tục đổi tên hội);

- Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ: 02 thủ tục (thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc; thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ);

- Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Quỹ: 01 thủ tục (thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ);

- Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: 01 thủ tục (thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập).
Hoạt động này sẽ giúp cá nhân, tổ chức tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng hơn với các thông tin về thủ tục hành chính, không mất thời gian lấy số thứ tự, ghi nhớ tên địa chỉ để truy cập vào trang web dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tìm kiếm tên thủ tục cần thực hiện. 

Với việc sử dụng mã QR Code này, tổ chức, cá nhân chỉ cần dùng điện thoại thông minh sử dụng ứng dụng đọc QR Code để quét mã QR Code đối với thủ tục đã được niêm yết sẵn tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc đăng tải trên Trang một cửa điện tử của Sở Nội vụ là có thể liên kết vào đúng thủ tục hành chính cần thực hiện./. 

Danh sách mã QR code các thủ tục hành chính được thể hiện chi tiết tại Thông báo số 34/TB-SNV ngày 09/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.

Thông báo - Hướng dẫn


Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 340
 • Trong tuần: 4 056
 • Tất cả: 958760
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
  Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
  Email: sonv@soctrang.gov.vn
  Điện thoại: 0299.3820062
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.