DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

DANH SÁCH
NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ)
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Số điện thoại Email
CẤP TỈNH (32 đơn vị)
1 Tôn Quang Hoàng Văn phòng UBND tỉnh Chánh Văn phòng 0918939817 tqhoang@soctrang.gov.vn
2 Trần Phước Vĩnh Sở Nội vụ Giám đốc 0918038108 tpvinh@soctrang.gov.vn
3 Phạm Tuân Sở Tư pháp Giám đốc 0299.3829759
0888595888
phamtuanstp@gmail.com
4 Dương Văn Ngoảnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc 0299.3826126
0915859468
dvngoanh@soctrang.gov.vn
5 Dương Thị Kim Thúy Sở Tài chính Giám đốc 0299.3822317
0903132542
dtkthuy@soctrang.gov.vn
6 Võ Văn Chiêu Sở Công Thương Giám đốc 0919 189 072 vvchieu@soctrang.gov.vn
7 Huỳnh Ngọc Nhã Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giám đốc 0299.3821913
0939778112
hnnha@soctrang.gov.vn
8 Trần Quốc Thống Sở Giao thông vận tải Giám đốc 0918 072 550
9 Nguyễn Minh Hoàng Sở Xây dựng Giám đốc 0299.3828899
0919 618 326
hoangqhst@gmail.com
10 Ngô Thái Chân Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc 0299.3820514
0913 983 072
ntchan@soctrang.gov.vn
11 Nguyễn Hữu Hạnh Sở Thông tin và Truyền thông Giám đốc 0299.3621234
0943128999 

12 Võ Thanh Quang Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Giám đốc 0913 983 079 vtquang@soctrang.gov.vn
13 Trần Minh Lý Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Giám đốc 0299.3822449
0919 262 969
tmly@soctrang.gov.vn
14 Vũ Thị Hiếu Đông Sở Khoa học và Công nghệ Giám đốc 0299.3821449
0918 555 104
vthdong@soctrang.gov.vn
15 Châu Tuấn Hồng Sở Giáo dục và Đào tạo Giám đốc 0299.3616042
0913336399
chautuanhong@soctrang.edu.vn
16 Trần Văn Khải Sở Y tế Phó Giám đốc Phụ trách 0918234338 tranvkhaisyt@gmail.com
17 Nguyễn Việt Hoàn Thanh tra tỉnh Chánh thanh tra 0299.3613399 nguyenviethoan@soctrang.gov.vn
18 Lâm Sách Ban Dân tộc tỉnh Trưởng ban 0299.3821332
0988138166
lsach@soctrang.gov.vn
19 Lâm Thành Sol Công An tỉnh Giám đốc 0693751789
0913659531
lamthanhsol@soctrang.gov.vn
20 Quách Văn Nhỏ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá, Chỉ huy trưởng 0299.3820084
0918759526
vanphongbchqstst@gmail.com
21 Nguyễn Trìu Mến Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Chính ủy BĐBP 0913394409 triumenbpst@gmail.com
22 Thái Rết Tòa án ND tỉnh Chánh án 0299.3821499
0907858240
retthaitast@gmail.com
23 Đinh Gia Hưng Viện Kiểm sát nhân dân Viện trưởng 0299.3822434
0918615370
dghungvks@gmail.com
24 Nguyễn Văn Uốt Cục Thi hành án dân sự Cục trưởng 0299.3820148
0918 137 545
uotnv.stg@moj.gov.vn
25 Phạm Kim Hùng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh ST Giám đốc 0299.3825010
0918553518
hung.phamkim@bsv.gov.vn
26 Trần Duy Thái Kho Bạc Nhà nước Phó Giám đốc phụ trách 0299.3637736
0913139063
thaitd@vst.gov.vn
27 Phạm Chí Đô Cục Thuế tỉnh ST Cục trưởng 0299.3624599
0916656909
pcdo.str@gdt.gov.vn
28 Đàm Lực Sĩ Bảo hiểm xã hội Giám đốc 0299.3619669
0918 276 176
sidl@soctrang.vss.gov.vn
29 Dương Hoàng Sals Cục Thống kê ST Cục trưởng 0299.3821759
0986793737
dhsalsstr@gso.gov.vn
30 Nguyễn Hùng Em Cục Quản lý thị trường Cục trưởng 0913983323 emnh@dms.gov.vn
31 Nguyễn Văn Công Chi cục Hải quan Chi Cục trưởng 0299.3637.555
0903.614478
hqct.soctrang@customs.gov.vn
32 Nguyễn Thanh Trong BQL các KCN Trưởng ban 0299.3602153
0913740690
nttrong@soctrang.gov.vn
CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ( 11 đơn vị gồm: 01 thành phố, 02 thị xã, 8 huyện)
1 Nguyễn Văn Quận UBND TP. Sóc Trăng Chủ tịch 0918362424 nvquan@soctrang.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Liêm UBND thị xã Vĩnh Châu Chủ tịch 0299.3861057 ntliem@soctrang.gov.vn
3 Lưu Hữu Danh UBND huyện Trần Đề Chủ tịch 0299.3874283
0939150404
lhdanh@soctrang.gov.vn
4 Đặng Văn Phương UBND huyện Mỹ Xuyên Chủ tịch 0299.3851209
0918 079 833
dvphuong@soctrang.gov.vn
5 Huỳnh Đức UBND huyện Long Phú Chủ tịch 0299.3999919
0913000189
hduc@soctrang.gov.vn
6 Trương Vũ Phương UBND huyện Thạnh Trị Chủ tịch 02993866332
0939545484
tvphuong@soctrang.gov.vn
7 Nguyễn Việt Phú UBND huyện Mỹ Tú Chủ tịch 0918235035 nvphu2@soctrang.gov.vn
8 Lê Vũ Đức UBND huyện Kế Sách Chủ tịch 0299.3876299
0918237511
lvduc@soctrang.gov.vn
9 Kim Thái Phong UBND thị xã Ngã Năm Chủ tịch 0299.3869906
0903949977
ktphong@soctrang.gov.vn
10 Ngô Thanh Toàn UBND huyện Châu Thành Chủ tịch 0299.3834.570
0944891010
ngothanhtoan75@gmail.com
11 Trần Văn Nguyên UBND huyện Cù Lao Dung Chủ tịch 0918600070 tvnguyen@soctrang.gov.vn
CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (109 đơn vị gồm: 17 phường, 12 thị trấn, 80 xã)
1. THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG (10 đơn vị)
1 Trần Hữu Tâm UBND Phường 1 Chủ tịch 0918973470
2 Lê Thanh Hùng UBND Phường 2 Chủ tịch 0913983677
3 Ông Thành Được UBND Phường 3 Chủ tịch 0913 184 413
4 Lê Hùng Dũng UBND Phường 4 Chủ tịch 0949392423
5 Nguyễn Hồng Hiếu UBND Phường 5 Chủ tịch 0913 682 634
6 Nguyễn Trung Thảo UBND Phường 6 Chủ tịch 0916996556
7 Nguyễn Trường Hải UBND Phường 7 Chủ tịch 0919189599
8 Lương Thanh Xiêm UBND Phường 8 Chủ tịch 0917 143 939
9 Trang Hoàng Vinh UBND Phường 9 Chủ tịch 0918 862 664
10 Nguyễn Việt Dũng UBND Phường 10 Chủ tịch 0917 136 581
2. THỊ XÃ VĨNH CHÂU (10 đơn vị gồm: 04 phường, 06 xã )
1 Hàn Văn Hóa UBND Phường 1 Chủ tịch 0299.3861121
0919 305 979
vanhoactp1@gmail.com
2 Lê Văn Vui UBND Phường 2 Chủ tịch 0299.3920209
0913 139307
lvvui@soctrang.gov.vn
3 Trần Văn Tảng UBND Phường Vĩnh Phước Chủ tịch 0299.3863994
0918023338
tranvantang1968@gmail.com
4 Khưu Minh Khải UBND Phường Khánh Hòa Chủ tịch 0299.3813354
0918 987 444
kmkhai4@soctrang.gov.vn
5 Hồ Thanh Hùng UBND xã Lai Hòa Chủ tịch 0299.3887030
0919373010
thanhhung825@yahoo.com.vn
6 Phan Thanh Nhã UBND xã Vĩnh Tân Q. Chủ tịch 0299.3877130
0918 693 154
ptnha@soctrang.gov.vn
7 Trần Văn Thanh UBND xã Vĩnh Hải Chủ tịch 0299.3865751
01677 353 327
tvthanh6@soctrang.gov.vn
8 Trương Văn Vũ UBND xã Lạc Hòa Chủ tịch 0299.3888052
0918 077550
tvvu@soctrang.gov.vn
9 Lâm Ngọc Dẫn UBND xã Hòa Đông Chủ tịch 0299.3837111
0969 506 066
lndan@soctrang.gov.vn
10 Lê Văn Nguyền UBND xã Vĩnh Hiệp Chủ tịch 0299.3567555
0986 126 950
lvnguyen2@soctrang.gov.vnmx
3. THỊ XÃ NGÃ NĂM (08 đơn vị gồm: 03 phường, 05 xã)
1 Nguyễn Bửu Huệ UBND Phường 1 Chủ tịch 0299.3869162
0918721838
nbve2@soctrang.gov.vn
2 Võ Văn Bé UBND Phường 2 Chủ tịch 0299.3870103
0907121007
vvbe2@soctrang.gov.vn
3 Bùi Thanh Đương UBND Phường 3 Chủ tịch 0299.3869180
0914240145
btduong@soctrang.gov.vn
4 Trịnh Văn Đua UBND xã Tân Long Chủ tịch 0299.3899002
0919732229
tvdua@soctrang.gov.vn
5 Nguyễn Quốc Trãi UBND xã Mỹ Quới Chủ tịch 0299.3868240
0909930556
nqtrai@soctrang.gov.vn
6 Trương Thị Hồng Hương UBND xã Mỹ Bình Chủ tịch 0299.3868250
0915902591
tthhuong@soctrang.gov.vn
7 Kim Thị Mộng Nhi UBND xã Long Bình Chủ tịch 0299.3899254
0987382414
ktmnhi@soctrang.gov.vn
8 Phạm Khắc Điệp UBND xã Vĩnh Quới Chủ tịch 0299.3869175
0909120179
pkdiep@soctrang.gov.vn
4. HUYỆN MỸ XUYÊN (11 đơn vị gồm: 01 thị trấn, 10 xã)
1 Lâm Sơn Hiển UBND thị trấn Mỹ Xuyên Chủ tịch 0299.3851263
0949631035
lshien@soctrang.gov.vn
2 Tăng Trung Bảo UBND xã Tham Đôn Chủ tịch 0299.3851401
0988875753
ttbao2@soctrang.gov.vn
3 Trần Chín Tâm UBND xã Đại Tâm Chủ tịch 0299.3892851
0918898708
tctam@soctrang.gov.vn
4 Mai Thanh Cầu UBND xã Thạnh Phú Chủ tịch 0299.3853606
0918 062 537
mtcau@soctrang.gov.vn
5 Lê Văn Hận UBND xã Thạnh Quới Chủ tịch 0299.3894081
0907 121 004
lvhan@soctrang.gov.vn
6 Lê Văn An UBND xã Gia Hòa 2 Chủ tịch 0299.3890830
0908659061
lvan@soctrang.gov.vn
7 Đỗ Văn Hên UBND xã Gia Hòa 1 Chủ tịch 0299.3890803
0815931725
dvhen@soctrang.gov.vn
8 Ngô Quốc Tiệp UBND xã Hòa Tú 2 Chủ tịch 0299.3896801
0937.379388
nqtiep@soctrang.gov.vn
9 Trương Hoàng Khai UBND xã Hòa Tú 1 Chủ tịch 0299.3895006
0944177129
thkhai2@soctrang.gov.vn
10 Nguyễn Hậu Giang UBND xã Ngọc Tố Chủ tịch 0299.3855040
0919835727
nhgiang5@soctrang.gov.vn
11 Trịnh Thanh Phong UBND xã Ngọc Đông Chủ tịch 0299.3855443
0987737692
ttphong6@soctrang.gov.vn
5. HUYỆN LONG PHÚ (11 đơn vị gồm: 02 thị trấn, 9 xã)
1 Quách Văn Chính UBND thị trấn Long Phú Chủ tịch 0299.3856461
0918529782
qvchinh2@soctrang.gov.vn
2 Nguyễn Hoài Phong UBND thị trấn Đại Ngãi Chủ tịch 0299.2219921
0974 090 026
nhphong@soctrang.gov.vn
3 Trần Thị Thanh Hằng UBND xã Long Phú Chủ tịch 0299.3884137
0916477123
ttthang2@soctrang.gov.vn
4 Huỳnh Phước Lợi UBND xã Châu Khánh Chủ tịch 0299.3840067
0918130682
hploi@soctrang.gov.vn
5 Nguyễn Hữu Tài UBND xã Tân Thạnh Chủ tịch 0299.3840190
0986203889
nhtai@soctrang.gov.vn
6 Huỳnh Kim Cung UBND xã Hậu Thạnh Chủ tịch 0299.3858214
0972 502 847
hkcung@soctrang.gov.vn
7 Lê Thanh Phương UBND xã Tân Hưng Chủ tịch 0299.3840178
0984470732
ltphuong2@soctrang.gov.vn
8 Phan Văn Nhã UBND xã Song Phụng Chủ tịch 0299.3858256
0986 908 003
pvnha@soctrang.gov.vn
9 Dương Văn Dũng UBND xã Trường Khánh Chủ tịch 0299.3844 712
0986498973
dvdung2@soctrang.gov.vn
10 Võ Thanh Bình UBND xã Phú Hữu Chủ tịch 0299.3840252
0944250644
vtbinh@soctrang.gov.vn
11 Trần Văn Thiện UBND xã Long Đức Chủ tịch 0299.6299998
0985 775 629
tvthien@soctrang.gov.vn
6. HUYỆN THẠNH TRỊ (10 đơn vị gồm: 02 thị trấn, 08 xã)
1 Phan Minh Quang UBND Thị trấn Phú Lộc Chủ tịch 02993866114
0984485603
pmquang3@soctrang.gov.vn
2 Hồng Thanh Thoại UBND Thị trấn Hưng Lợi Chủ tịch 0299.3898925
0918664060
htthoai2@soctrang.gov.vn
3 Nguyễn Văn Thảo UBND xã Thạnh Trị Chủ tịch 0299.3540820
0916813100
nvthao@soctrang.gov.vn
4 Liêu Sơn Nhì UBND xã Lâm Tân Chủ tịch 02996565888
0949 086 909
lsnhi@soctrang.gov.vn
5 Trần Thanh Mỹ UBND xã Lâm Kiết Chủ tịch 0299.3853951
0918545971
ttmy2@soctrang.gov.vn
6 Phạm Trường Giang UBND xã Tuân Tức Chủ tịch 0299.3867112
0918362403
ttbao2@soctrang.gov.vn
7 Lê Văn Sang UBND xã Vĩnh Lợi Chủ tịch 02993540222
01692 353 424
lvsang3@soctrang.gov.vn
8 Huỳnh Văn Tuấn UBND xã Vĩnh Thành Chủ tịch 0299.2216403
0949474959
hvtuan@soctrang.gov.vn
9 Bùi Thanh Duẫn UBND xã Thạnh Tân Chủ tịch 0299.3899021
0916909331
btduan@soctrang.gov.vn
10 Nguyễn Minh Luận UBND xã Châu Hưng Chủ tịch 0299.3898130
0918864467
nmluan5@soctrang.gov.vn
7. HUYỆN MỸ TÚ (09 đơn vị gồm: 01 thị trấn, 08 xã)
1 Nguyễn Hùng Phương UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa Chủ tịch 0966 524681 nhphuong3@soctrang.gov.vn
2 Huỳnh Hoàng Lợi UBND xã Mỹ Thuận Chủ tịch 0988992303 hhloi@soctrang.gov.vn
3 Lê Phát Khởi UBND xã Long Hưng Chủ tịch 0988992335 lpkhoi@soctrang.gov.vn
4 Sơn Sà Ranh UBND xã Phú Mỹ Chủ tịch 0972101810 ssranh@soctrang.gov.vn
5 Lâm Mê Rinh UBND xã Thuận Hưng Chủ tịch 0973939253 lmrinh@soctrang.gov.vn
6 Trương Phước Sang UBND xã Mỹ Tú Chủ tịch 01698 065700 tpsang@soctrang.gov.vn
7 Phan Thanh Tùng UBND xã Mỹ Phước Chủ tịch 0963380101 pttung@soctrang.gov.vn
8 Nguyễn Thanh Điền UBND xã Mỹ Hương Chủ tịch 0976845848 ntdien2@soctrang.gov.vn
2 Phan Thanh Trí UBND xã Hưng Phú Chủ tịch 0939535747 pttri3@soctrang.gov.vn
8. HUYỆN KẾ SÁCH (13 đơn vị gồm: 02 thị trấn, 11 xã)
1 Lê Văn Việt UBND thị trấn Kế Sách Chủ tịch 0299.3876300
0983 378 575
lvviet@soctrang.gov.vn
2 Phạm Thế Hoàng UBND TT An Lạc Thôn Chủ tịch 0299.3880004
0918 512 908
pt.hoang65@gmail.com
3 Nguyễn Văn Hoàng UBND xã Kế Thành Chủ tịch 0299.3876451
0918677841
nvhoang2@soctrang.gov.vn
4 Huỳnh Văn Nhân UBND xã Kế An Chủ tịch 0299.3815124
0975914455
hvnhan@soctrang.gov.vn
5 Trương Thanh Bình UBND xã Đại Hải Chủ tịch 0299.3879031
0919 313 360
thanhbinh7113@gmail.com
6 Bùi Văn Khải UBND xã Ba Trinh Chủ tịch 0299.3816197
0909684387
bvkhai@soctrang.gov.vn
7 Khưu Văn Đẹp UBND xã Trinh Phú Chủ tịch 0299.3878568
0918788231
kvdep@soctrang.gov.vn
8 Huỳnh Văn Luận UBND xã Xuân Hòa Chủ tịch 0299.3773077
0939709289
hvluan@soctrang.gov.vn
9 Từ Quốc Hiệp UBND xã An Mỹ Chủ tịch 0299.3876182
0987 737 290
tqhiep@soctrang.gov.vn
10 Lê Văn Nhớ UBND xã Phong Nẫm Chủ tịch 0299.3883024
0939346456
lvnho2@soctrang.gov.vn
11 Nguyễn Thế Trung UBND xã An Lạc Tây Chủ tịch 0299.3878692
0368266665
thetrung72@gmail.com
12 Ngô Hiển Vinh UBND xã Nhơn Mỹ Chủ tịch 0299.3882023
0973 452 994
nhvinh2@soctrang.gov.vn
13 Ngô Thị Hồng Hoa UBND xã Thới An Hội Chủ tịch 0299.3878525
01667 147 954
nthhoa@soctrang.gov.vn
9. HUYỆN TRẦN ĐỀ (11 đơn vị gồm: 02 thị trấn, 09 xã)
1 Nguyễn Văn Huyền UBND thị trấn Trần Đề Chủ tịch 0299.3874111
0918677908
nvhuyen3@soctrang.gov.vn
2 Hà Quốc Tuấn UBND thị trấn Lịch Hội Thượng Chủ tịch 0299.3850161
0973618981
hqtuan2@soctrang.gov.vn
3 Đặng Minh Thường UBND xã Lịch Hội Thượng Chủ tịch 0299.3849843
0939774567
dmthuong@soctrang.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Tâm UBND xã Trung Bình Chủ tịch 0299.3846677
0986071755
nttam4@soctrang.gov.vn
5 Lê Thanh Hòa UBND xã Viên An Chủ tịch 0299.3885503
0967962211
lthoa4@soctrang.gov.vn
6 Nguyễn Hoàng Kha UBND xã Thạnh Thới An Chủ tịch 0299.3886018
0944077744
nhkha@soctrang.gov.vn
7 Thạch Hồ Xuân Thanh UBND xã Thạnh Thới Thuận Chủ tịch 0299.3814152
0939972373
thxthanh@soctrang.gov.vn
8 Diệp Thanh Vĩnh UBND xã Đại Ân 2 Chủ tịch 0299.3842115
0968 141 868
dtvinh2@soctrang.gov.vn
9 Trương Thị Ngộ UBND xã Tài Văn Chủ tịch 0299.3851040
0918015445
ttngo@soctrang.gov.vn
10 Lê Trung Tuấn UBND xã Viên Bình Chủ tịch 0299.3885566
0976045177
lttuan7@soctrang.gov.vn
11 Trần Trung Tính UBND xã Liêu Tú Chủ tịch 0299.3849019
0902944647
tttinh@soctrang.gov.vn
10. HUYỆN CHÂU THÀNH (08 đơn vị gồm: 01 thị trấn, 07 xã)
1 Hoàng Quốc Luân UBND thị trấn Châu Thành Chủ tịch 0299.3835156
0989 943 755
hqluan@soctrang.gov.vn
2 Lâm Hoàng Mẫu UBND xã Thuận Hòa Chủ tịch 0299.3834530
0988 478178
lhmau@soctrang.gov.vn
3 Trần Thị Thu Sương UBND xã Hồ Đắc Kiện Phó Chủ tịch phụ trách 0299.3875789
0334008336
tttsuong2@soctrang.gov.vn
4 Phan Thanh Tú UBND xã An Ninh Chủ tịch 0299.3836100
0939 260 220
pttu2@soctrang.gov.vn
5 Trương Đắt Pháp UBND xã Phú Tân Chủ tịch 0299.3833491
0977296363
tdphap@soctrang.gov.vn
6 Nguyễn Văn Hậu UBND xã An Hiệp Chủ tịch 0299.3833038
0988686098
nvhau3@soctrang.gov.vn
7 Phạm Văn Tí UBND xã Phú Tâm Chủ tịch 0299.3838303
0943262226
pvti@soctrang.gov.vn
8 Lê Thanh Tuấn UBND xã Thiện Mỹ Chủ tịch 0299.3817253
0949701355
lttuan3@soctrang.gov.vn
11. HUYỆN CÙ LAO DUNG (08 đơn vị gồm: 01 thị trấn, 07 xã)
1 Đặng Minh Nhựt UBND thị trấn Cù Lao Dung Chủ tịch 02993860001
0903911101
dangminhnhut101@gmail.com
2 Dương Công Điện UBND xã Đại Ân 1 Chủ tịch 02993.850.514
0984.120.522
dcdien@soctrang.gov.vn
3 Nguyễn Văn Sử UBND xã An Thạnh Nam Chủ tịch 02993.845007
0968559977
vansunguyen.nguyen@gmail.com
4 Trần Thanh Tuấn UBND xã An Thạnh 2 Chủ tịch 0299.3848.350
0988.189.458
tttuan3@soctrang.gov.vn
5 Ngô Som Nang UBND xã An Thạnh Đông Chủ tịch 02993.860313
0984437170
nsnang2@soctrang.gov.vn
6 Trần Kim Chưởng UBND xã An Thạnh 3 Chủ tịch 02993.848025
0918555142
tkchuong65@gmail.com
7 Đoàn Phước Tùng UBND xã An Thạnh 1 Chủ tịch 02993 843 467
0911 694 794
dptung@gmail.com
8 Hồ Thanh Kiệt UBND xã An Thạnh Tây Chủ tịch 0299.3860.152
0918.322.098
hothanhkiet098@gmail.com

Thông báo - Hướng dẫn
Báo cáo - thống kê
Videos

 

Lượt truy cập
  • Đang online: 774
  • Hôm nay: 11926
  • Trong tuần: 397 266
  • Trong tháng: 779 369
  • Tất cả: 80943105
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.