CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1673/SXD-VP
Ngày bắt đầu: 28/04/2021
Ngày kết thúc: 28/05/2021
Lượt xem:1
2722/SKHĐT-VP
Ngày bắt đầu: 26/04/2021
Ngày kết thúc: 26/05/2021
Lượt xem:3
3801/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 23/05/2021
Lượt xem:8
4602/SVHTTDL-TCPC
Ngày bắt đầu: 20/04/2021
Ngày kết thúc: 20/05/2021
Lượt xem:4
5773/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 20/04/2021
Ngày kết thúc: 20/05/2021
Lượt xem:12
6178/BDT-TTr
Ngày bắt đầu: 19/04/2021
Ngày kết thúc: 19/05/2021
Lượt xem:10
7782/SGDĐT-TCCB
Ngày bắt đầu: 16/04/2021
Ngày kết thúc: 16/05/2021
Lượt xem:9
8801/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 16/04/2021
Ngày kết thúc: 16/05/2021
Lượt xem:20
9444/SLĐTBXH-VP
Ngày bắt đầu: 16/04/2021
Ngày kết thúc: 16/05/2021
Lượt xem:14
10684/SNV-VP
Ngày bắt đầu: 14/04/2021
Ngày kết thúc: 14/05/2021
Lượt xem:26
11462/SCT-VP
Ngày bắt đầu: 13/04/2021
Ngày kết thúc: 13/05/2021
Lượt xem:16
12548/SGTVT-PC
Ngày bắt đầu: 09/04/2021
Ngày kết thúc: 09/05/2021
Lượt xem:20
13729/STNMT-PC
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:17
14400/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:32
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1518/SXD-KTVL
Ngày bắt đầu: 06/04/2021
Ngày kết thúc: 06/05/2021
Lượt xem:12
2233/STP-BTTP
Ngày bắt đầu: 06/04/2021
Ngày kết thúc: 06/05/2021
Lượt xem:28
310/HĐTĐKT-SNV
Ngày bắt đầu: 16/04/2021
Ngày kết thúc: 04/05/2021
Lượt xem:8
4464/SXD-KTVL
Ngày bắt đầu: 26/03/2021
Ngày kết thúc: 26/04/2021
Lượt xem:29
5321/SLĐTBXH-DN
Ngày bắt đầu: 26/03/2021
Ngày kết thúc: 26/04/2021
Lượt xem:37
6328/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 03/03/2021
Ngày kết thúc: 03/04/2021
Lượt xem:72
7103/SLĐTBXH-DN
Ngày bắt đầu: 29/01/2021
Ngày kết thúc: 28/02/2021
Lượt xem:141
8235/STC-GCS
Ngày bắt đầu: 19/01/2021
Ngày kết thúc: 19/02/2021
Lượt xem:0
91337/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 22/12/2020
Ngày kết thúc: 22/01/2021
Lượt xem:184
102412/SXD-QHXD
Ngày bắt đầu: 21/12/2020
Ngày kết thúc: 21/01/2021
Lượt xem:170
11899/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 15/12/2020
Ngày kết thúc: 15/01/2021
Lượt xem:166
125004/STC-GCS
Ngày bắt đầu: 15/12/2020
Ngày kết thúc: 15/01/2021
Lượt xem:205
134931/STC-GCS
Ngày bắt đầu: 08/12/2020
Ngày kết thúc: 08/01/2021
Lượt xem:1311
1426/TB-HĐTĐKH
Ngày bắt đầu: 22/12/2020
Ngày kết thúc: 05/01/2021
Lượt xem:173
154872/STC-NS
Ngày bắt đầu: 02/12/2020
Ngày kết thúc: 01/01/2021
Lượt xem:193
164677/STC-ĐT
Ngày bắt đầu: 13/11/2020
Ngày kết thúc: 13/12/2020
Lượt xem:178
172291/SNV-VTLT
Ngày bắt đầu: 12/11/2020
Ngày kết thúc: 12/12/2020
Lượt xem:1103
181783/SVHTTDL-QLVH
Ngày bắt đầu: 04/11/2020
Ngày kết thúc: 04/12/2020
Lượt xem:246
192183/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 03/11/2020
Ngày kết thúc: 03/12/2020
Lượt xem:177
202523/STNMT-PC
Ngày bắt đầu: 02/11/2020
Ngày kết thúc: 02/12/2020
Lượt xem:257
212000/SXD-KTVL
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 30/11/2020
Lượt xem:201
224332/STC-NS
Ngày bắt đầu: 27/10/2020
Ngày kết thúc: 27/11/2020
Lượt xem:182
231237/SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 27/10/2020
Ngày kết thúc: 27/11/2020
Lượt xem:229
242169/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 26/11/2020
Lượt xem:257
252095/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 26/11/2020
Lượt xem:171
262096/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 26/11/2020
Lượt xem:191
272098/SNV-TĐKT
Ngày bắt đầu: 19/10/2020
Ngày kết thúc: 19/11/2020
Lượt xem:200
281917/SXD-QLN
Ngày bắt đầu: 19/10/2020
Ngày kết thúc: 19/11/2020
Lượt xem:181
291715/HĐXT
Ngày bắt đầu: 27/10/2020
Ngày kết thúc: 16/11/2020
Lượt xem:176
301653/SVHTTDL-TCPC
Ngày bắt đầu: 16/10/2020
Ngày kết thúc: 16/11/2020
Lượt xem:212
311734/SKHĐT-ĐT
Ngày bắt đầu: 09/10/2020
Ngày kết thúc: 09/11/2020
Lượt xem:235
3279/HĐTĐKT-SNV
Ngày bắt đầu: 14/10/2020
Ngày kết thúc: 27/10/2020
Lượt xem:182
3377/HĐTĐKT-SNV
Ngày bắt đầu: 14/10/2020
Ngày kết thúc: 27/10/2020
Lượt xem:192
342162/STNMT-PC
Ngày bắt đầu: 18/09/2020
Ngày kết thúc: 18/10/2020
Lượt xem:254
351075/SCT-VP
Ngày bắt đầu: 04/09/2020
Ngày kết thúc: 04/10/2020
Lượt xem:325
361075/SCT-VP
Ngày bắt đầu: 04/09/2020
Ngày kết thúc: 04/10/2020
Lượt xem:352
371429/SVHTTDL-TCPC
Ngày bắt đầu: 14/09/2020
Ngày kết thúc: 02/10/2020
Lượt xem:246
38899/STTTT-TTBCXB
Ngày bắt đầu: 27/08/2020
Ngày kết thúc: 27/09/2020
Lượt xem:399
391522/SXD-VP
Ngày bắt đầu: 14/08/2020
Ngày kết thúc: 14/09/2020
Lượt xem:434
403279/STC-GCS
Ngày bắt đầu: 12/08/2020
Ngày kết thúc: 12/09/2020
Lượt xem:460
413253/STC-GCS
Ngày bắt đầu: 11/08/2020
Ngày kết thúc: 11/09/2020
Lượt xem:467
421516/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 05/09/2020
Lượt xem:472
43937/SCT-TH
Ngày bắt đầu: 03/08/2020
Ngày kết thúc: 03/09/2020
Lượt xem:584
441660/STNMT-PC
Ngày bắt đầu: 27/07/2020
Ngày kết thúc: 27/08/2020
Lượt xem:580
452675/STC-GCS
Ngày bắt đầu: 06/07/2020
Ngày kết thúc: 06/08/2020
Lượt xem:970
462539/STC-GCS
Ngày bắt đầu: 25/06/2020
Ngày kết thúc: 25/07/2020
Lượt xem:740
471422/STNMT-PC
Ngày bắt đầu: 24/06/2020
Ngày kết thúc: 24/07/2020
Lượt xem:720
4854/HĐTĐKT-SNV
Ngày bắt đầu: 26/06/2020
Ngày kết thúc: 09/07/2020
Lượt xem:750
49646/SLĐTBXH-BTXH
Ngày bắt đầu: 28/05/2020
Ngày kết thúc: 28/06/2020
Lượt xem:954
501187/SNV-TĐKT
Ngày bắt đầu: 27/05/2020
Ngày kết thúc: 27/06/2020
Lượt xem:192
1234
Thông báo - Hướng dẫn
Báo cáo - thống kê
videos
  • Du lịch khám phá thành phố Sóc Trăng
  • Kể chuyện về Bác Hồ
  • Các kỳ đại hội Đảng toàn quốc
1 
 
Lượt truy cập
  • Đang online: 91
  • Hôm nay: 2755
  • Trong tuần: 65 758
  • Trong tháng: 100 790
  • Tất cả: 20479152
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473
Cơ quan thiết lập trang thông tin điện tử: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 263/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/12/2010
Điện thoại Ban biên tập: 0299.3626400 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.