Đoàn cán bộ Tỉnh uỷ giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Mỹ Tú
Sáng ngày 08/6, đoàn giám sát của Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Văn Sắc - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Mỹ Tú về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí”. 
Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Tú, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng việc triển khai, quán triệt theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Kế hoạch số 29-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị; gắn PCTN với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 
Sau 5 năm triển khai thực hiện, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và đảng viên, cán bộ, công chức, nhân dân về PCTN, lãng phí được nâng lên rõ rệt. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chặt chẽ. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát về PCTN tại 33 đơn vị; 16 cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng thu - chi ngân sách và thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thực hiện 16 cuộc giám sát chuyên đề về nguồn vốn quản lý và 1 chuyên đề về PCTN tại cơ quan chuyên môn cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Đồng chí Nguyễn Văn Sắc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi giám sát
 
Nhằm tăng cường công tác PCTN, từ năm 2017 đến năm 2020 huyện chuyển đổi vị trí công tác 29 công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác; chỉ đạo 1.153 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Bên cạnh đó, việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cải cách công vụ cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tính từ năm 2017 đến nay toàn huyện không xảy ra các vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí.
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Sắc đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Mỹ Tú tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật về PCTN, lãng phí; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về công tác PCTN, lãng phí, đặc biệt chú trọng công tác phòng là chính; tăng cường sắp xếp, bố trí cán bộ, tổ chức bộ máy phù hợp, gắn với chú trọng tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, lãnh đạo Tỉnh uỷ đề nghị huyện và bộ phận giúp việc nghiên cứu bổ sung số liệu, hoàn chỉnh báo cáo và đề xuất kiến nghị, giải pháp cụ thể để gửi về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có hướng chỉ đạo thời gian tới./.
 
Quốc Tuấn
 
Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 32624775
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.