Kế Sách: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
            Sáng ngày 15/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Kế Sách tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có ông Nguyễn Xuân Định - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Lý Hốc Khị - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

            Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, các tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Từ khi thực hiện Chỉ thị 05 đến nay đã có 128 điển hình tiên tiến, cách làm hay. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, huyện đã có 2 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt 17 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, huyện có 5 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 1 sản phẩm đạt 3 sao. Toàn huyện có gần 40.000 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm 94% tổng số hộ toàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%. 

Khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

             Để Chỉ thị 05 tiếp tục đạt được kết quả cao hơn cũng như đi sâu sát vào thực tiễn, ông Lý Hốc Khị - Phó Bí thư Huyện ủy đề nghị thời gian tới các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề của từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và thực tiễn bản thân. Cùng với đó, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong việc học tập tư tưởng, đạo đức của Bác; tiếp tục học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đăng ký các mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong các đảng bộ, chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

             Dịp này, có 12 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương khen thưởng.

Phương Anh Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 37385797
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.