Châu Thành chú trọng xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến mà Người thường gọi là gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước. Bác nhấn mạnh: Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Châu Thành đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc trên tất cả các khâu, từ phát hiện đến xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, huyện Châu Thành xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, làm nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Giai đoạn 2015- 2020, huyện Châu Thành đã đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, việc tôn vinh, khen thưởng các điển hình luôn được thực hiện kịp thời, đúng thực chất góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, kinh tế - xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả toàn diện. Trên lĩnh vực kinh tế, huyện Châu Thành đã phát động các phong trào thi đua như thi đua sản xuất nông nghiệp, thi đua xây dựng nông thôn mới; thi đua phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Để các phong trào thi đua có sức lan tỏa, huyện đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân triển khai thực hiện các mô hình sản xuất tạo điều kiện vay vốn; thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có gái trị kinh tế cao… Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", huyện  Châu Thành đã tập trung tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, toàn huyện đã có 5/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua đã được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nổi bật là các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; "Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia", "Dạy tốt, học tốt". Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mạnh mẽ, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Về công tác xóa đói giảm nghèo, huyện đã thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án cho hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện và nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,82%. Công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Việc thực hiện các chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, củng cố và giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Để kịp thời biểu dương những đóng góp của cán bộ và nhân dân trong huyện trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2015 - 2020, UBND huyện Châu Thành đã khen thưởng cho 358 tập thể, 7.654 cá nhân, 1.062 chiến sĩ thi đua cơ sở, giấy khen cho 1.115 tập thể, 4.425 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. 

Mô hình trồng củ cải trắng giúp hội viên nông dân xã An Hiệp thoát nghèo 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ đề ra, thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục coi trọng việc xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Trần Thu Ngân

 
Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 32900664
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.