Lãnh đạo sở

Giám đốc:Trần Phước Vĩnh

- Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành chung, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Sở Nội vụ. Là chủ tài khoản Sở Nội vụ.
- Trực tiếp phụ trách công tác quản lý nhà nước quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức; vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; chế độ tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp công lập; biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ;  trực tiếp chỉ đạo về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và tại cơ quan. 
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức.

 

Phó Giám đốc: Huỳnh Văn Nam

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh và công tác nội bộ của cơ quan. Là chủ tài khoản ủy quyền thứ nhất và trực tiếp chịu trách nhiệm về duyệt chi tất cả các nguồn kinh phí của cơ quan.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Thanh tra Sở và Văn phòng Sở. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Nội vụ.

 

Phó Giám đốc: Phạm Minh Mẫn

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về: Chính quyền địa phương, địa giới hành chính và phân loại địa giới hành chính; cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; công tác thanh niên và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Là chủ tài khoản ủy quyền thứ hai.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; Ban Tôn giáo.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Nội vụ.

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Lệ Thùy

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử, thực hiện nhiệm vụ lưu trữ lịch sử tỉnh và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Là chủ tài khoản ủy quyền thứ ba.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Thi đua - Khen thưởng và Trung tâm Lưu trữ Lịch sử.

 

Thông báo - Hướng dẫn


No title... No title...
Video sự kiện
 • An toàn không gian mạng - Tập 01 (15/10/2021)
 • An toàn không gian mạng - Tập 02 (15/10/2021)
 • An toàn không gian mạng - Tập 03 (15/10/2021)
 • An toàn không gian mạng - Tập 04 (15/10/2021)
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 183
 • Trong tuần: 183
 • Tất cả: 1087556
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
  Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
  Email: sonv@soctrang.gov.vn
  Điện thoại: 0299.3820062
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.