DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


80 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho gia đình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Thi đua khen thưởng
2 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động trong tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
3 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
4 Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động trong tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
5 Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
6 Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong tỉnh theo quy định hiến chương của tổ chức
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
7 Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động trong tỉnh theo quy định của hiến chương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
8 Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
9 Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoạt động trên địa bàn tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
10 Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc là người chưa được xóa án tích
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
11 Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
12 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
13 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
14 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
15 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
16 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
17 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
18 Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
19 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
20 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 và Khoản 2 Điều 34 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tôn Giáo
1234
thông báo - hướng dẫn


Thống kê truy cập
 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 186
 • Trong tuần: 186
 • Tất cả: 424518
bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
  Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
  Email: sonv@soctrang.gov.vn
  Điện thoại: 0299.3820062
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.