Sóc Trăng công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021
Ngày 10/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 1256/QĐ-UBND phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Chỉ số Sipas) năm 2021.

Năm 2021, tỉnh thực hiện đánh giá chỉ số CCHC đối với 40 cơ quan, đơn vị, bao gồm: 19 sở ngành, 11 UBND cấp huyện, 04 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh và 06 cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh theo Bộ Chỉ số ban hành kèm theo Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2021 đều đạt tỷ lệ từ 60% trở lên; trong đó có 01 đơn vị xếp nhóm 1 (Chỉ số CCHC trên 90%), 22 đơn vị xếp nhóm 2 (Chỉ số CCHC từ 80% đến 90%), 16 đơn vị xếp nhóm 3 (Chỉ số CCHC từ 65% đến dưới 80%), 01 đơn vị xếp nhóm 4 (Chỉ số CCHC từ 50% đến dưới 65%).

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 40 đơn vị năm 2021 là 80,48%, tăng 0,09% so với năm 2020 (80,39%) và tăng 2,88% so với năm 2019 (77,60%). Sở Xây dựng dẫn đầu nhóm sở ngành với tỷ lệ là 87,33%; UBND thị xã Ngã Năm đạt chỉ số cao nhất nhóm UBND cấp huyện với tỷ lệ 87,07%; Chỉ số CCHC năm 2021 của Ban Quản lý Dự án 1 là 78,84%, đứng đầu nhóm đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; dẫn đầu nhóm cơ quan ngành dọc là Công an tỉnh với chỉ số CCHC đạt 90,42%, đây cũng là đơn vị đạt chỉ số CCHC năm 2021 cao nhất trong 40 cơ quan, đơn vị.

Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021 được đánh giá dựa trên sự kết hợp giữa 02 phương pháp: tự chấm điểm và điều tra xã hội học. Việc chấm điểm và thẩm định điểm tự chấm của các cơ quan, đơn vị được thực hiện trong 2 đợt (tháng 01/2022 và tháng 3/2022). Trước khi triển khai công tác tự chấm điểm, Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự đánh giá; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn chấm điểm trên phần mềm đánh giá Chỉ số CCHC cho công chức phụ trách CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác điều tra xã hội học thực hiện theo Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 (đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp) và Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 (khảo sát cán bộ, công chức, viên chức) của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, việc đo lường Chỉ số Sipas được thực hiện vào tháng 11/2021 theo phương pháp khảo sát trực tiếp; công tác điều tra xã hội học đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thông qua phần mềm khảo sát, tổng số phiếu đã thu về so với tổng số phiếu đã gửi là: 1.778/1.798 phiếu, đạt tỷ lệ 98,89%.

Giá trị trung bình Chỉ số Sipas năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đạt được là 94,06%, tăng 1,67% so với năm 2020 (92,39%). Trong đó có 13/40 đơn vị đạt tỷ lệ hài lòng tuyệt đối 100%, bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị xã Ngã Năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án 1 và Ban Quản lý dự án 2.

Báo cáo chi tiết kết quả Chỉ số CCHC và Chỉ số Sipas của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021 được đăng tải tại đường link: https://cchc.soctrang.gov.vn/68_thong-tin-chi-so-cac-chi-so-do-luong-.html.

Hoàng Nam, Sở Nội vụ
Thông báo - Hướng dẫn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 152
  • Trong tuần: 2 881
  • Tất cả: 1158949
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.