Sóc Trăng: Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở ngành, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2023, UBND tỉnh thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng đối với 40 đơn vị theo 04 nhóm, gồm (1) Nhóm các đơn vị sở, ban ngành tỉnh với 19 đơn vị, (2) Nhóm UBND huyện, thị xã, thành phố với 11 đơn vị, (3) Nhóm cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh với 06 đơn vị, (4) Nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh với 04 đơn vị. Theo đó, kết quả Chỉ số cải cách hành chính sẽ tiếp tục xếp theo 05 nhóm gồm Nhóm 1 (Tỷ lệ trên 90%), Nhóm 2 (Tỷ lệ từ 80% đến 90%), Nhóm 3 (Tỷ lệ từ 65% đến dưới 80%), Nhóm 4 (Tỷ lệ từ 50% đến dưới 65%) và Nhóm 5 (Tỷ lệ dưới 50%).

Nhằm giúp các đơn vị nắm bắt kịp thời kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, từ đó, chủ động đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2024, ngay từ đầu năm 2024, ngày 08/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Cụ thể:

1. Về Chỉ số cải cách hành chính

Theo kết quả công bố, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của 40 đơn vị đạt được là 77,53%, giảm 1,91% so với năm 2022 và 2,95% so với năm 2021. Trong đó, 01 đơn vị đạt tỷ lệ Chỉ số cải cách hành chính ở Nhóm 1; 09 đơn vị đạt Nhóm 2; 29 đơn vị đạt Nhóm 3 và 01 đơn vị thuộc Nhóm 4.

Nhóm các cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ Chỉ số cải cách hành chính trung bình đạt được, với 82,95%; nhóm UBND các huyện, thị xã, thành phố xếp thứ hai với tỷ lệ trung bình đạt 77,08%; xếp vị trí thứ ba là nhóm sở ngành với tỷ lệ đạt 76,37%; đạt tỷ lệ trung bình thấp nhất là nhóm đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh với 76,20%.

Năm 2023 ghi nhận nhân tố mới cho ngôi vị đầu bảng xếp hạng nhóm sở ngành và UBND cấp huyện. Cụ thể, Sở Tư pháp dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính nhóm các sở ngành với tỷ lệ 84,81%, UBND huyện Mỹ Xuyên đứng nhất bảng nhóm UBND cấp huyện với tỷ lệ 83,84%.

Công an tỉnh Sóc Trăng và Ban Quản lý dự án 2 tiếp tục là 02 đơn vị giữ vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng nhóm cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh và nhóm đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, với tỷ lệ lần lượt là 90,06% và 88,07%.

2. Về Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị

Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị năm 2023 đạt tỷ lệ 92,88%, thấp hơn chỉ số hài lòng chung năm 2022 là 2,12%, và năm 2021 là 1,18%. Tỷ lệ hài lòng chung được tính dựa trên kết quả hài lòng về việc cung ứng dịch vụ công đối với hơn 20 tiêu chí trong 04 nhóm nội dung về tiếp cận dịch vụ, công chức, thủ tục hành chính và kết quả dịch vụ. Kết quả công bố cho thấy, nhóm các cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh có giá trị trung bình cao nhất, đạt tỷ lệ 98,14%; xếp thứ 2 là nhóm đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh với giá trị trung bình đạt 96,84%; giá trị trung bình của nhóm sở ngành là 93,38%, xếp thứ 3; giá trị trung bình của nhóm UBND cấp huyện là 91,37%, đạt thấp nhất trong 4 nhóm đơn vị.

Trong năm 2023 có 02 đơn vị gồm Ban Dân tộc và Văn phòng UBND tỉnh nhận được tỷ lệ đánh giá hài lòng 100% từ cá nhân, tổ chức được tham gia khảo sát. Như vậy, số lượng đơn vị của tỉnh đạt giá trị hài lòng tuyệt đối năm 2023 không thay đổi so với năm 2022. Kết quả này là một trong những tiêu chí được lồng ghép đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị năm 2023.

Để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các đơn vị những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả công bố, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức năm 2023 tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính được xem là một trong nhưng tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm đối với người đứng đầu các đơn vị./. 

Kim Hằng, Sở Nội vụ Sóc Trăng
Thông báo - Hướng dẫn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 142
  • Trong tuần: 719
  • Tất cả: 1171196
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.