Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận họp giao ban Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ tháng 02 năm 2024.

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo (viết tắt là Chỉ thị số 04/CT-TTg);

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 759/UBND-NC ngày 19/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận họp giao ban Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ tháng 02 năm 2024.

Giám đốc Sở Nội vụ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị 04/CT-TTg đến công chức, viên chức, người lao động để nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, tạo sự thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2024, gắn với công tác quán triệt và tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU  ngày  27/10/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

3. Các đơn vị thuộc và trực trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 217/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án 06 trên địa bản tỉnh năm 2024 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nội vụ và Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 28/02/2024 của Sở Nội vụ về thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Sở Nội vụ năm 2024; khẩn trương khắc phục những tổn tại, hạn chế những nhiệm vụ còn chậm tiến độ (nếu có).

4. Tham mưu đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Giao Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức tham mưu cho Lãnh đạo Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn vị trí việc làm, chế độ chính sách đối với nhân sự thực hiện quản trị, vận hành, phát triển hệ thống thông tin của tỉnh.

6. Giao Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tham mưu báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện (lồng ghép vào báo cáo kết quả tiến độ thực hiện Đề án 06 định kỳ háng tháng) gửi về Công an tỉnh –Cơ quan Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội số 294 đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng) theo quy định.

(Đính kèm Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ)

Thông báo - Hướng dẫn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 171
  • Trong tuần: 3 891
  • Tất cả: 1170206
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.