Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

Chiều ngày 01/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; ông Võ Chí công, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Khởi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; ông Trần Phước Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo các Ban Đảng; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; các Sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh; các đơn vị Trung ương đóng tại tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh; các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Phòng Nội vụ và 57 tập thể, 101 cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước và khen thưởng cấp tỉnh trong năm 2020.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị

Trong năm 2020, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung đẩy mạnh thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển”, Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào thi đua “Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm tỉnh Sóc Trăng” giai đoạn 2016 - 2020, Phong trào thi đua bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, Phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, Phong trào thi đua Sóc Trăng cùng cả nước chung sức phòng, chống dịch Covid-19, Phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020 - 2021.

Các phong trào thi đua đã mang đến hiệu quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.820 tỷ đồng (đạt 103,71% kế hoạch). Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa là 1.110 triệu USD (đạt 123,33% kế hoạch). Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức sôi nổi, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác ở người. Chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của tỉnh đạt 99,5%. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 70%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn được quan tâm, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được tăng cường; sức mạnh khối đại đoàn kết được phát huy, tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển”, tỉnh thường xuyên chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương đối với sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh bằng việc ban hành các chủ trương, chính sách đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển và nhiều văn bản chỉ đạo khác nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh. Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được tỉnh ban hành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các cơ quan quản lý doanh nghiệp, các cơ quan liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo tất cả các chủ trương, cơ chế, chính sách được công khai, minh bạch, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động. Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên rà soát, chủ động rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký và thành lập doanh nghiệp, thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng của doanh nghiệp; trong đó rút ngắn thời gian xử lý trả kết quả so với quy định của trung ương, cụ thể: từ 35 ngày xuống còn 30 ngày làm việc đối với thủ tục cấp chủ trương đầu tư; từ 03 ngày xuống còn 02 ngày đối với lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; từ 03 ngày xuống còn 2,5 ngày đối với lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã; rút ngắn còn 07 ngày đối với thủ tục cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư; rút ngắn còn 10 ngày đối với thời gian thẩm định thiết kế các dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp; rút ngắn thời gian từ 10% - 65% so với quy định đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường; rút ngắn thời gian giải quyết đối với 07 thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp tỉnh,… Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua, số lượng doanh nghiệp đã tăng dần theo từng năm. Từ năm 2018 đến 2020, đã có thêm 1.225 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 29,2% so với năm 2017), với tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 14.107 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 3.200 doanh nghiệp đang hoạt động (tăng gần 20,8% so với năm 2017) với tổng vốn đăng ký 39.000 tỷ đồng.

Đại diện các tập thể nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm qua, đặc biệt là phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển”; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, tạo được sự lan tỏa và đồng thuận của các cấp, các ngành, địa phương, toàn thể công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Tại Hội nghị, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2021; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Sóc Trăng hội nhập và phát triển” giai đoạn 2021 - 2025; phát động thực hiện các mô hình cải cách hành chính gắn với xây dựng văn hoá công sở và tổ chức thi đua cùng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng./.

 
Thông báo - Hướng dẫn


Thống kê truy cập
 • Đang online: 496
 • Hôm nay: 669
 • Trong tuần: 669
 • Tất cả: 543894
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
  Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
  Email: sonv@soctrang.gov.vn
  Điện thoại: 0299.3820062
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.