Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2326/SNV-TTr 03/10/2022 Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 9
1694/SNV-VTLT 17/08/2021 Rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 10
2678/SNV-VTLT 31/12/2020 Đề nghị thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Lượt xem: 0
Tải về 90
2127/SNV-VTLT 20/10/2020 Triển khai thực hiện Công văn số 998/VTLTNN-NV, ngày 06/10/2020 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về phòng chống cháy nổ
Lượt xem: 0
Tải về 14
02/2020/TT-BNV 14/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Lượt xem: 1
Tải về 31
1210/SNV-VTLT 26/05/2020 Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
Lượt xem: 0
Tải về 20
837/SNV-VTLT 09/04/2020 V/v phối hợp báo cáo tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ
Lượt xem: 1
Tải về 31
629/SNV-VTLT 19/03/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 44
3641/SNV-VTLT 30/12/2019 Đề nghị thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trước 10/02/2020
Lượt xem: 0
Tải về 54
3404/SNV-VTLT 28/11/2019 Triển khai thực hiện Công văn số 947/VTLTNN-TCCB của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 30
12
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.