Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2678/SNV-VTLT 31/12/2020 Đề nghị thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Lượt xem: 0
Tải về 68
2679/SNV-CCVC 31/12/2020 Đề nghị báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 41
2638/SNV-CCVC 23/12/2020 Đề nghị báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ
Lượt xem: 0
Tải về 22
2402/SNV-CCVC 27/11/2020 Đề nghị cung cấp danh sách lãnh đạo, quản lý năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 21
2127/SNV-VTLT 20/10/2020 Triển khai thực hiện Công văn số 998/VTLTNN-NV, ngày 06/10/2020 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về phòng chống cháy nổ
Lượt xem: 0
Tải về 12
2025/SNV-CCVC 07/10/2020 Đề nghị báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động hội, quỹ năm 2020 (trước 20/11/2020)
Lượt xem: 0
Tải về 36
2027/SNV-CCVC 07/10/2020 Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 (trước 20/11/2020)
Lượt xem: 0
Tải về 46
02/2020/TT-BNV 14/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Lượt xem: 0
Tải về 27
1187/SNV-TĐKT 27/05/2020 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018
Lượt xem: 0
Tải về 69
1210/SNV-VTLT 26/05/2020 Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
Lượt xem: 0
Tải về 15
1234
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.